Privacy Statement

Wij respecteren ten volle de vertrouwelijkheid van alle informatie die we ontvangen via deze website. In overeenstemming met Nederlandse en internationale regelgeving zullen we omgaan met de informatie die vrijwillig wordt verstrekt door middel van email, instant messenging of andere geschreven berichten. In het bijzonder onderstrepen we de volgende voorschriften:

Wet bescherming persoonsgegevens

Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is medegedeeld. Dat betekent dat je naam of (e-mail)adres alleen worden gebruikt om met jou effectief te kunnen communiceren. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.
Je kunt altijd een verzoek indienen om je gegevens definitief uit de database te verwijderen.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om het gebruik en het verkeer van en naar de website te meten en met die gegevens de website te optimaliseren. Indien je niet wilt dat cookies gebruikt worden dien je dit via de browser aan te geven (cookies off). Indien je de cookies accepteert, zullen zij gedurende een zekere tijd in je computer opgeslagen blijven, tenzij je de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van de website en de diensten ernstig beperken.

Advertenties

Op deze website worden advertenties geplaatst van partners, zoals Bol.com. Ook hier wordt alleen het gebruik en het verkeer van en naar de website gemeten. Onze partners verstrekken alleen gegevens betreffende de bestellingen het product en zijn niet te relateren aan enige persoonsgegevens.


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker