Aanstoot geven
ἀπρόσκοπος G677 "aanstoot gevend (geen)", πρόσκομμα G4348 "struikelblok, aanstoot (geven)", מִכְשׁוֹל H4383 "ruins, fall, stumblingblock, offend, offence",

Volgens Dikke van Dale: struikelblok; oorzaak van een zedelijke val; aanleiding tot zonde


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!