Klimaat

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Meteorologie,

Het klimaat is de gemiddelde weerstoestand over een periode van minimaal 30 jaar, dit ter onderscheid van het weer waarmee de toestand van de atmosfeer op een bepaald moment wordt bedoeld. Het klimaat is een onderdeel van de Meteorologie waarbij dezelfde elementen een rol spelen als in het weer, maar dan voor een langere periode.

Inhoud

Het klimaat op aarde wordt grotendeels bepaald door de zon, daarnaast zijn er andere (kleinere) factoren zoals vulkaanuitbarstingen en de gemiddelde stand van de planeten (Pasveer, Aale, Het nieuwe zonnestelsel, [1994] ).


Seizoenen

Het klimaat van Israël is in het algemeen subtropisch van aard en kent slecht twee seizoenen; de warme, droge zomer en de koele, vochtige winter.

De periode van begin mei tot eind oktober kan men dan tot de zomer rekenen. Deze periode wordt bepaald door een lagedrukgebied boven de Perzische Golf en een hoge-drukgebied bij de Azoren, welke beiden zorgen voor een constante hete luchtstroom die bijna zonder onder-breking vanuit Turkije wordt aan-gevoerd richting het oostelijk gedeelte van de Middellandse Zee. Hierdoor is het weer over het algemeen droog, zonder regenbuien en vrij eentonig.

De andere periode van november tot en met april die men de winter kan noemen, brengt meer afwisseling. Een hogedrukgebied die in deze periode vaak boven het Arabisch schiereiland ligt, zorgt voor een koele westelijke luchtstroom, terwijl regelmatig door een hogedrukgebied, welke zich boven het oostelijk deel van Europa en Centraal-Azië bevindt, zorgt voor een lagere temperatuur boven het oostelijk deel van de Middellandse Zee, waardoor de westelijke luchtstroom, met zijn regenwolken, wordt tegengehouden. Hierdoor wisselen perioden met veel zon en over drijvende wolken en perioden met regenbuien elkaar af.
Overheerst het hogedrukgebied boven Centraal-Azië, dan is er in Israël een regenarme winter. In Bijbelse tijden veroorzaakte zo'n droge periode dan een hongersnood, zoals we kunnen zien in de geschiedenis van de profeet Elia en koning Achab (1 Kon. 17-18).

Verder is een bepaalde dag in het seizoen in dit gebied niet overal hetzelfde, door de invloeden van de zee in het westen en de woestijn in het oosten, en het feit dat het gebied nog eens gescheiden wordt door een bergketen, zorgt ervoor dat het klimaat per locatie kan variëren. Door deze factoren lopen de grenzen tussen de vruchtbare gedeeltes, de steppe en de woestijn dan ook zeer grillig.


Klimaatveranderingen

De laatste jaren wordt de gemiddelde temperatuur op aarde steeds hoger, hierdoor smelten de voorraad ijs op aarde en is het mogelijk dat (sub)tropische planten en bomen op steeds Noordelijke en Zuidelijke groeien.

Als oorzaak van deze temperatuursteiging zijn verschillende theoriën opgesteld, waaronder de zure regen, het broeikaseffect (CO2), het nino effect, etc. Echter al deze theoriën kijken meestal naar de afgelopen paar eeuwen of decennia en niet naar langere perioden (zie het kaartje voor de gemiddelde temperatuur over de afgelopen 20.000 jaar; H. Flohn & R. Fantechi, p. 198-208).


CO2 problematiek

Aan het begin van de 21ste eeuw wordt door de politiek het CO2 gehalte als grootste oorzaak gezien voor de oplopende temperaturen.

Het gehalte aan CO2 in de atmosfeer bedraagt vandaag de dag nog geen 400 ppm. 400 deeltjes per miljoen. Van dit CO2 gehalte in de lucht neemt de mens tussen de 4 en 5% voor haar rekening. De rest komt van natuurlijke bronnen, o.a. vulkaanuitbarstingen. Twintig deeltjes op een miljoen luchtdeeltjes is dus door de mens uitgestoten CO2.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!