Doop (v. Johannes)

De reinigingsrite waardoor de mensen, na belijdenis van hun zonden verplicht waren tot een morele hervorming, vergeving van hun zonden verkregen en konden delen in de voordelen van het koninkrijk van de Messias dat weldra een aanvang zou nemen. Dit was een geldige christelijke doop, aangezien dit de enige doop was die de apostelen ontvingen en er nergens verteld wordt dat zij na Pinksteren ooit opnieuw gedoopt werden.Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!