Kindsoldaat

Zie ook: Kinderen, Oorlog, Soldaten,

Een kindsoldaat is een niet volwassen persoon dat dienst doet in een leger.

Volgens een aanvullend facultatief protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind mogen kinderen onder de 15 jaar niet ingezet worden bij gewapende conflicten.

Inhoud

Bijbel

In de Mozaïsche wetgeving wordt gesteld dat soldaten 20 jaar of ouder moeten zijn (Num. 1:3).

In de Bijbel komen de volgende (mogelijke) aanwijzingen voor van soldaten die erg jong waren:

De jongen die Lamech doodde

Lamech pocht erover dat hij "een jongeling heeft gedood, om zijn buil" (Gen. 4:23) en de meeste moderne commentaren zijn het erover eens dat hier niet wordt gesproken over een kind maar om een jeugdige krijger.

Jether de zoon van Gideon

Jether, de zoon van de richter Gideon, die zo jong was dat hij niet met zijn zwaard een paar gevangenen durfde te doden (Richt. 8:20). Blijkbaar was hij met zijn vader meegetrokken om de Midianieten te achtervolgen.

Sisera

Een paar hoofdstukken daarvoor lezen we dat de moeder van Sisera voor hem op de uitkijk staat en niet zijn vrouw (Richt. 5:28-30), zeer waarschijnlijk is ook dit een aanduiding dat Sisera nog zeer jeugdig was en nog niet getrouwd.

David

Mogelijk kan men ook David rekenen tot kindsoldaten toen hij vocht tegen Goliath. David was nog een jonge knul toen hij door Samuel tot koning werd gezalfd (1 Sam. 16), iets verder lezen we dat deze jonge David als een dapper held en krijgsman wordt afgebeeld (vs. 18) en dat hij niet veel later zelfs Goliath versloeg (1 Sam 17), dat hij jong moest zijn blijkt uit de opmerkingen van Saul "Hoe kan een jongen als jij vechten tegen de Filistijn? Jij bent nog veel te jong en hij is als van jongs af aan soldaat!" (vs 33) en van Goliath zelf welke "luid commentaar gevend op dat jonge ventje met zijn rossige haar." (vs 42). Aan de andere kant was David oud genoeg om een leeuw en een beer te doden (vs. 34). Ook was hij groot genoeg om het harnas van Saul te dragen, die op zichzelf al behoorlijk groot was (vs. 38).


Geschiedenis

Ook in de seculiere geschiedenis komen we jeugdige krijgers tegen, zo vinden we in een Egyptische inscriptie dat Ramses II "een officier van het leger" was toen hij een tiener was. (J.H. Breasted, Ancient Records of Egypt, Vol III, § 288, 1906) en ook Yasmah-Addu werd koning van Mari toen hij nog een kind was (ARM I 85:6 à at-ta şí-iḫ-re-ta, "en jij, jij bent een kind") en van hem werd verwacht dat hij "handelde als een man" en zijn troepen leidde in militaire expedities (ARM I 69).


Aangemaakt 4 maart 2007, laatst gewijzigd op 30 november 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!