Travestie

Zie ook: Homofilie, Kleding,

Travestie is het gekleed gaan als een lid van de andere sekse dan men zelf is.

Inhoud

Bijbel

Veelal wordt de passage in Deuteronomium 22:5 "De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden, en een man mag geen vrouwenkleding aantrekken" beschouwt dat het om travestie zou gaan. Maar er is gesuggereerd dat de achtergrond van dit vers was dat het verboden was om zich in te laten met de orgiastische heidense cultus van de godin van de liefde, waar mannen en vrouwen zich volgens het andere geslacht kleedden (M. Stol, p. 17-18). Men baseert zich dan op het feit dat de uitdrukking "is den HEERE, uw God, een gruwel" altijd slaat op cultische praktijken die afbreuk doen aan de pure verering van God.

Twee mogelijke verwijzingen, die deze cultische gewoonte onderbouwen, zijn 2 Kon. 23:7 waar wordt gesproken over het afbreken van de gebouwen waar de kleding voor Asherah werden gemaakt (M. Cogan en H. Thadmor, II Kings [AB], p. 286). De andere verwijzing naar deze cultische kleding vinden we in 2 Kon. 10:22 waar wordt gesproken over de kleding ter ere van Baal.

De tekst in Deuteronomium 22:5 is dan ook meer dan een verbod, Harold Vedeler stelt dan ook (“Reconstructing Meaning in Deuteronomy 22:5: Gender, Society, and Transvestitism in Israel and the Ancient Near East,” Journal of Biblical Literature 127 (2008), p. 474):

The verse is much more than a simple prohibition of particular wardrobes, and indeed in no way addresses the issue of women wearing masculine garments, since in the culture of ancient Israel the clothing of men was less associated with gender than was the clothing of women.


Geschiedenis

Sinds de 20ste eeuw werd travestie een vast onderdeel van de homocultuur, waarbij homofielen zich steeds meer volgens het andere geslacht gingen kleden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!