Vangnet
פַּח H6341 "klapnet, vogelstrik, plaat",

Zie ook: Netten,

Vangnet, een net om een dier mee te vangen.

Inhoud

BijbelCommentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!