Boek van Jasher, Boek van de Oprechte

Zie ook: Boeken, Hoax, Vervalsingen,

Bijbel

סֵפֶר הַיׇּשׇׁר sēfer hayyāšār "boek van Jasher" of "boek van de oprechte"; Is een onbekend boek welke alleen genoemd wordt in Jozua 10:13 "En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten?" en 2 Samuel 1:18 "Als hij gezegd had, dat men den kinderen van Juda den boog zou leren; ziet, het is geschreven in het boek des Oprechten". Waarbij het vers in Jozua 10:13 is weggelaten in de LXX.

In sommige Bijbelvertalingen is het woord הַיׇּשׇׁר hayyāšār onvertaald omdat men uitgaat dat het een persoonsnaam is, maar daar zijn geen gronden voor. Op basis van de Bijbelteksten denken sommigen dat het een poëtisch werk betrof welke liederen van nationalistisch karakter bevatte (PEB, Vol. 3 p. 407). De verwijzing סֵפֶר sēfer "boek" geeft aan dat het een geschreven, niet orale, collectie was. Vermoedelijk werden de eerste delen van het geschrift in het begin van Israëls geschiedenis geschreven en later toen Israël een koninkrijk werd opgenomen in de officiële archieven (PEB, Vol. 3 p. 407).


Gelijknamige boeken

Het onzekere en mysterieuze karakter van het verloren gegane boek van Jasher heeft ertoe geleid tot pogingen om deze te reconstrueren, te imiteren of te vervalsen. Met name de onderstaande twee boeken met een gelijkluidende naam mogen niet met het Bijbelse "boek van Jasher" worden verward:

Andere boeken welke met de naam Sefer haYashar zijn verschenen:


Koop nu


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!