Tolk, vertalen
διερμηνεύω G1329 "verklaren, uitleggen", ἑρμηνεύω G2059 "verklaren, uitleggen, vertolken, uiteenzetten", μεθερμηνεύω G3177 "vertolken, vertalen", חֲוָא H2324 "laten zien, vertolken, uitleggen, te kennen geven, vertellen, zeggen", לוּץ H3887 "gezantschap, gezant, tolk, bespotten, spotten, spot den - drijven, bespotter, spotter",

Zie ook: Talen,

Een tolk is iemand die luistert naar een spreker en die vervolgens zijn woorden mondeling vertaalt in een andere taal voor degenen die de oorspronkelijke taal niet begrijpen.

Inhoud

Bijbel

Als de broers van Jozef hem in Egypte ontmoeten is er sprake van een tolk (Gen. 42:23)


Terminologie

Tolk is een Russisch leenwoordCommentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!