Zonde tegen Heilige Geest

Zie ook: Heilige Geest, Zonde,

Inhoud

Bijbel

In het Nieuwe Testament wordt meermalen gesproken dat als iemand lastert tegen de Heilige Geest hem dit niet vergeven zal worden (Mat. 12:31-32; Mark. 3:29; Luk. 12:10). Opvallend is hierbij dat als we de context bekijken waarin Jezus het zegt blijkt dat het een waarschuwing is tegen degenen die Zijn werk veroordelen en aan de duivel toeschrijven (cf. Mat. 12:24; Mark. 3:30). Deze farizeeën gingen bewust tegen Jezus in. In Hebreeen 10:29 wordt dit omschreven als: "Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de genade gesmaad heeft?". Ook hier zien we dat het een bewust vertrappen en verwerpen is van Jezus als Zoon van God.

Een laatste tekst die hierover gaat is als Petrus tegen Ananias zegt dat hij gelogen heeft tegen de Heilige Geest (Hand. 5:3-4).


Citaten

Op de vraag van iemand die ermee zat of hij deze zonde had begaan zei ds. Maasland "Als jij erover inzit, dan heb je deze zonde niet begaan".


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!