Feesten en rouwdagen
ἑορτάζω G1858 "feesten", ἑορτή G1859 "feest, feestdag", חַג H2282 "feest, feestdag, feestelijke bijeenkomst, pelgrimsfeest, feestoffer, Loofhuttenfeest",

Zie ook: Feestvieren,


Inhoud

Bijbel

Oudtestamentische feesten

Nieuwtestamentische feesten

In het Nieuwe Testament worden geen specifieke Nieuwtestamentische feesten ingesteld op het Heilig Avondmaal na.


Joodse feesten

Een overzicht van de belangrijkste feesten, met zover mogelijk gerelateerd aan een Bijbeltekst. De Gregoriaanse datum is alleen van de maand, omdat deze per jaar verschilt.

Naam Hebreeuwse datum Datum Omschrijving
Rosh Hasjanah 1-2 Tisri september/oktober Lev. 23:24; Num. 29:1  Het Joodse nieuwe jaar
Yom Kippur 10 Tisri september/oktober Lev. 16:29-30 Verzoendag
Sukkoth 15 Tisri september/oktober Lev. 23:34 Het loofhuttenfeest
Shemini Atzeret 22 Tisri september/oktober Lev. 23:34
Simchat Torah 23 Tisri september/oktober Lev. 23:34 eindigt direct na Sukkoth
Chanoeka 25 Kislev november/december Herinwijding van de Tempel van Jeruzalem in 164 v.C.; cf. Joh. 10:22
Tu B'Shebat 15 Shebat januari/februari Lev. 19:23-25 Het nieuwe jaar voor de bomen
Purim 14 Adar februari/maart Esth. 9:1, 17, 22 In schrikkeljaren gevierd in de tweede maand Adar
Pascha 15 Nisan maart/april Exod. 12:14-17 Het feest van het ongegiste brood
Ha Bikkurim 16 Nisan maart/april Exod. 12:14-17 Het Eerstelingenfeest
Lag B'Omer 18 Ijar april/mei Lev. 23:15-16; Deut. 16:9-10 33ste dag van de telling van de Omer
Shavoe’ot 6 Sivan mei / juni Lev. 21:15-16, 21 Joods Pinksteren, wekenfeest
Tisha B'Ab 9 Ab juli/augustus Zach. 7:3; 2 Kon. 25:8-9 Herdenking verwoesting tempel

Niet Bijbelse Joodse feesten

Niet Bijbelse Joodse rouwdagen


Christelijke feesten


Overige feesten


Overig

Moeten christenen Oudtestamentische feesten vieren?

In Lev. 23 zien we dat God Zijn feesten specifiek instelt voor het volk Israël (Lev. 23:2, 24, 34) en niet voor de andere volken. In de evangeliën lezen we dat ze een "feest der Joden" worden genoemd (Joh. 5:1; 6:4; 7:2). Tijdens de vergadering van de apostelen (Hand. 15), lezen we dan ook de beslissing dat het niet nodig is dat de niet-Joodse christenen zich aan de wet houden en daarmee deze ook niet de Joodse feesten hoeven te vieren. Vaak wordt aangehaald dat in de eerste drie eeuwen christenen gewoon de Oudtestamentische feesten vierden, hier is echter geen bewijs voor. Wel dat de eerste christenen erop werden aangesproken dat ze deze feesten niet consequent, net als de Oudtestamentische wetten, niet hielden (cf. Gal 1:6, 2:4, 4:10 waar Paulus hiertegen ageert) en daarom uit de synagogen werden verbannen.

Zijn de christelijke feesten heidens van oorsprong?

De laatste tijd wordt steeds vaker gesteld dat feesten als Kerst, Pasen, Pinksteren, etc. heidens van oorsprong zijn en daarom niet gevierd mogen worden. Hier zijn geen enkele bewijzen voor gevonden, wel dat (net als de Joodse feesten) er later steeds meer bij is verzonnen en zowel heidense als commerciële invloeden deze feesten heeft doen veranderen. Op onze website zijn een tweetal vraagbaken samengesteld waar de diverse vragen rondom Kerst en Pasen worden behandeld.

Verder is een minstens zo relevante vraag wat een christen men is die niet meer wil gedenken waarom Christus op aarde is gekomen (Kerst), waarom Hij is gestorven (Goede vrijdag) en is opgestaan (Pasen), waarom we niet meer blij zijn dat de Heilige Geest tot ons is gekomen (Pinksteren) en deze herdenkingen als heidens bestempelen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!