G8 Ἀβιαθάρ
Abiathar
Taal: Grieks

Onderwerpen

Abjathar,

Woordstudie

Komt 1x voor in de Bijbel.

Abiathar, m van Hebreeuwse oorsprong אביתר H00054;


Abiathar = "vader van overvloed" 1) de naam van een hogepriester


Bronnen

Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!