G15 ἀγαθοποιέω
goed doen, handelen
Taal: Grieks

Woordstudie

Komt 11x voor in de Bijbel.

agatho'poieo, ww van ἀγαθοποιός G00017; TDNT - 1:17,3;


1) goed doen, iets doen waar een ander voordeel van heeft 1a) iemand goede hulp bieden 1b) iemand een gunst bewijzen 1c) voordeel trekken uit 2) op de juiste wijze handelen

Dit was in Sparta de naam voor de vijf oudste ridders die opdrachten voor de staat uitvoerden.


Bronnen

Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!