G21 ἀγαλλιάω
verblijden, verheugen
Taal: Grieks

Onderwerpen

Blij-spreuken,

Woordstudie

Komt 11x voor in de Bijbel.

ww, van agan (veel) en G00242; TDNT - 1:19, *;


zich verblijden, zich verheugen


Bronnen

Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!