G60 ἀγοραῖος
leeglopers, lanterfanters, ordinair volk
Taal: Grieks

Woordstudie

Komt 2x voor in de Bijbel.

ago'raios, bn van ἀγορά G00058;


1) in, of behorend tot het marktplein 2) de markt bezoeken 2a) venters, kramers, sjacheraars 2b) leeglopers, lanterfanters, ordinair volk 3) in het algemeen: behorend tot de bijeenkomst, geschikt voor juridische verhandelingen, zakelijke transacties


Bronnen

Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!