Hinnom
הִנֹּם H2011 "Hinnom, Ben-Hinnom",

Zie ook: Gehenna, Kidron, Tyropeondal,

Een dal in de buurt van Jeruzalem waar kinderen werden geofferd aan de afgod Moloch.

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

In de tijd van de koningen werden hier kinderoffers gebracht (vgl. 2 Kon. 23:10). Later bleef het een plaats die verafschuwing opwekte en werd daarom de plaats waar afval, vuil en lijken van dieren en verachte misdadigers werden geworpen en verbrand.

Volgens Joodse opvatting zou in het dal van Hinnom eens het gericht plaatsvinden (vgl. Jer. 19).

Nieuwe Testament

In de evangeliën wordt met Gehenna γέεννα G01067 geenna de plaats van de eeuwige straf aangeduid (vgl. Mat. 23:33). De 'hel' is de plaats waar het onuitblusselijk vuur brandt (bv. Mat. 5:22; 18:9; Mark. 9:43, 45). In de genoemde teksten zien we al dat er een verschuiving in de betekenis is gekomen en dat hier niet meer de het fysieke dal van Hinnom bij Jeruzalem wordt bedoeld.


Locatie

De locatie van het dal van Hinnom geeft enige problemen. Het dal was onderdeel van de grens tussen Juda en Benjamin en lag tussen 'het zuiden van de heuvelrug waarop Jebus' lag en de Rogelbron (Joz. 15:7).

1) Als de Rogelbron de Maagdenfontein was dan kan het dal gelijkgesteld worden met het Kidrondal, dat van het oosten naar het zuidoosten van Jeruzalem loopt.

2) Soms wordt het geïdentificeerd met wat nu Bir Eyyub word genoemd, in dat geval kan het of het Tyropeondal zijn dat van het centrum van Jeruzalem naar het zuidoosten loopt.

3) Het dal dat nu Wadi al-Rababi heet en ten zuidwesten rond Jeruzalem loopt en bekend staat onder Hinnom street. Grote delen zijn nog behoorlijk kaal, maar is de laatste tijd behoorlijk opgeknapt en een gedeelte is een park geworden. De reden dat sommigen wel eens beweren dat Gehenna een gezellig terrasje is waar men wat kan drinken, hierbij gaan ze niet alleen voorbij aan de Griekse betekenis van het woord γέεννα G1067 Gehenna, maar ook aan de betekenis van הִנֹּם H2011 Hinnom, zoals die in het Oude Testament had.

Alle drie mogelijke locaties eindigen bij Siloam. De meeste geleerden prefereren de Wadi al-Rababi (Hinnomstreet) als de plaats waar het dal van Hinnom lag (J.J. Bimson, p. 194; Liana Bresler, Embedded Boundaries), dit omdat uit de diverse beschrijvingen in de Bijbel de eerste twee locaties niet logisch zijn.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!