Dorsslede, Dorsvlegel, Dorswagen
חֲרוּץ H2742 "goud, gericht, beslissing, dorswagen", חָרִיץ H2757 "melkkaas, dorswagen, pinnen, klingen", מוֹרַג H4173 "threshing instrument", עֲגָלָה H5699 "wagen, kar",

Zie ook: Dorsen,

Dorsslede, Dorsvlegel, Dorswagen, zijn werktuigen om mee te dorsen.

Inhoud

Bijbel

Dorsslede, Sepphoris (Israël) In de Bijbel wordt een aantal malen de dorsslede genoemd (Jes. 28:27; 41:15), waarbij niet altijd duidelijk is hoe deze eruit zag.

De profeet Amos spreekt eufemistisch over ijzeren dorssleden (Amos 1:3), waarmee hij strijdwagens bedoelt waar aan de wielen zwaarden zijn verbonden, die alles en iedereen vermaalden.


Landbouw

Dorsen van graanIn de landbouw werden in de loop der tijd verschillende soorten werktuigen gebruikt om te dorsen. Voor de mechanisatie werden vooral de dorsvlegel en de dorsslede gebruikt.

Dorsvlegel

De vlegel was een stok met aan het eind verbonden met een knuppel die draaibaar aan de stok was bevestigd. Het graan werd op een niet al te harde ondergrond gelegd (dit om te voorkomen dat bij het slaan de graankorrels geplet zouden worden). Vervolgens werden de korrels, al dan niet in groepsverband, met de vlegels uit de aren geslagen.

Deze werd met name in de noordelijkere streken, zoals Nederland en België, gebruikt.

Dorsslede / Dorswagen

De dorsslede bestaat uit aaneengevoegde houten paaltjes, die vooraan iets naar boven zijn gebogen, en aan de onderkant met spitse stenen of messen zijn bezet. De dorsslede werd door de bestuurder, die erop zat, of door opgelegde stenen zo verzwaard, dat ze het stro doorsneed en de korrels er uitdrukt.

Deze werd met name in het Midden-Oosten en rondom het Middellandse Zee gebied gebruikt.Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!