Aaron
Ἀαρών G2 "Aaron", אַהֲרוֹן H175 "Aaron",

Zie ook: Staf (Aaron), Zegen van Aaron,

Zoon van Amram en Jochebed, broer van Mozes en Mirjam, de eerste hogepriester. Zijn zonen waren Nadab, Abihu, Eleazar en Ithamar (Ex. 28:1).

Inhoud

Bijbel


Tombe van Aäron

In de Bijbel worden twee plaatsen aangegeven waar Aäron stierf, de eerste is Mosera (Deut.10:6), de andere plaats die wordt genoemd is op de berg Hor (Num. 20:27-28; Deut.32:50). Hierbij wordt de berg Hor meestal geassocieerd met een berg in de buurt van Petra (Jordanië).

Volgens de islamitische overlevering is tombe bij Jabal Hārūn in Petra.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!