Geweld
βαρύς G926 "zwaar, gewelddadig, wreed", βιάζω G971 "kracht gebruiken, geweld aandoen, dwingen, overweldigen", βίαιος G972 "gewelddadig, heftig", βιαστής G973 "geweldenaar, sterke man", συναρπάζω G4884 "geweld grijpen (met)", זְרוֹעַ H2220 "man van geweld, kracht, strijdkrachten, er op uit, arm, schouder, macht", חָמַס H2554 "afrukken, omverhalen, ontbloten, geweld doen, geweld aandoen, geweld lijden, vallen laten -", חָמָס H2555 "ongelijk, geweldenarij, gewelddaad, onrecht, geweld, misdadig, wrevelig, wrevel", יָנָה H3238 "onderdrukken, verdrukken, gewelddadig behandelen, mishandelen, kwellen, kwaad doen",

Met geweld wordt over het algemeen de gewelddadige agressie bedoeld die voortkomt uit egocentrisme, onbewustheid, frustratie en respectloosheid. Tegenwoordig wordt dit vaak zinloos geweld genoemd, waaruit wordt gesuggereerd dat er blijkbaar ook zinvol geweld is. Hierbij moeten we dan denken aan optreden van de politie om de orde te herstellen, of internationale acties in gebieden om daar weer de rust te doen weerkeren.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel worden verschillende situaties genoemd die te maken hebben met zinloos of zinvol geweld.

Oude Testament

David liet, toen hij de Moabieten had overwonnen (2 Sam. 8:2), één op de drie in leven, dit klinkt wreed maar in het Midden-Oosten was het de gewoonte om iedereen af te maken, dit is dus een milde uiting t.o.v. de gewoonte.

Nieuwe Testament

Een van de weinige keren dat Jezus boos was, had betrekking op de tempel waarvan men een rovershol heeft gemaakt (Mark. 11:15ev.). We zien dan Zijn reactie, het met geweld verdrijven van deze kooplieden.Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!